Chính sách bảo mật của Travelmart.vn

Travelmart   15:54, 14-10-2021, 640 lượt xem
Tại Travelmart.vn, một trong những ưu tiên chính của website là quyền riêng tư của khách truy cập.

Chính sách bảo mật được áp dụng để đảm bảo quyền riêng tư đó, bao gồm các loại thông tin được Travelmart thu thập và ghi lại cũng như cách website sử dụng thông tin đó. 

Chính sách bảo mật chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của website và có giá trị với những khách truy cập vào trang web liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong Travelmart.vn - không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài website này. 

Vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi!

Đồng ý

Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của website và đồng ý với các điều khoản của nó.

Thông tin Travelmart thu thập

Travelmart thu thập các thông tin định danh cá nhân như: tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung tin nhắn và / hoặc tệp đính kèm và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể chọn cung cấp cho website.

Khi bạn đăng ký Tài khoản, Travelmart có thể yêu cầu thông tin liên hệ của bạn, bao gồm các mục như: tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại, facebook...

Cách Travelmart sử dụng thông tin của bạn

Travelmart sử dụng thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

- Cung cấp, vận hành và duy trì website

- Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng website

- Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng website

- Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới của website 

- Liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của website, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông tin khác liên quan đến website cũng như cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo

- Gửi cho bạn email

- Tìm và ngăn chặn gian lận

Tệp nhật ký dữ liệu

Travelmart tuân theo quy trình tiêu chuẩn của việc sử dụng tệp nhật ký. Các tệp này ghi nhật ký khách truy cập khi họ truy cập các trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều làm điều này và một phần của phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm: địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), dấu ngày và giờ, các trang giới thiệu / thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin thu thập là để phân tích xu hướng, quản trị website, theo dõi chuyển động người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

Cookies và Báo hiệu web

Giống như bất kỳ website nào khác, Travelmart sử dụng “cookie”. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên website mà khách đã truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung website dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.

Đối tác quảng cáo của Travelmart

Một số nhà quảng cáo trên website có thể sử dụng cookie và báo hiệu web. Các đối tác quảng cáo của Travelmart được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo có chính sách bảo mật riêng cho các chính sách của họ về dữ liệu người dùng. 

- Google: https://policies.google.com/technologies/ads

Quyền riêng tư của Thông tin cá nhân

Khách truy cập Travelmart có quyền:

- Yêu cầu Travelmart tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà website đã thu thập về khách truy cập.

- Yêu cầu Travelmart xóa mọi dữ liệu cá nhân về khách truy cập mà website đã thu thập.

- Yêu cầu Travelmart bán hoặc không bán dữ liệu cá nhân của khách truy cập. 

Khi bạn đưa ra yêu cầu, website sẽ phản hồi lại trong vòng 1 tháng. Nếu muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với website.

Quyền bảo vệ dữ liệu

Travelmart muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều được hưởng những quyền sau đây:

- Quyền truy cập: bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Website có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

- Quyền cải chính: bạn có quyền yêu cầu website chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác hoặc yêu cầu điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

- Quyền xóa: bạn có quyền yêu cầu website xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

- Quyền hạn chế xử lý: bạn có quyền yêu cầu website hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

- Quyền phản đối việc xử lý: bạn có quyền phản đối việc website xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

- Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu: bạn có quyền yêu cầu website chuyển dữ liệu mà website đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.

Khi bạn đưa ra yêu cầu, website sẽ phản hồi lại trong vòng 1 tháng. Nếu muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với website.

Thông tin của trẻ em

Một phần ưu tiên khác của Travelmart là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của đối tượng này.

Travelmart không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên website, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với Travelmart ngay lập tức, web sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ kịp thời thông tin đó từ hồ sơ của chúng tôi.

Câu hỏi

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách bảo mật của Travelmart, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bình luận