Nhà hàng hải sản Bảy Ban

Điện thoại: 0903515650
Địa chỉ: Chưa cập nhật
Ý kiến phản hổi Liên hệ
Nhà hang chuyên phục vụ các loại hải sản đặc biệt của vịnh Đà Nẵng, cung cấp tour du lịch lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực.