Giới thiệu về Hoang Long Tourism

Trung tâm phát triển du lịch sông Mã trực thuộc Công ty cổ phần quản lý đường thủy nội địa và xây dựng giao thông Thanh Hóa. Năm 2015 nhân sự kiện năm du lịch quốc gia được tổ chức tại Thanh Hóa. UBND Tỉnh Thanh Hóa cùng với sở văn hóa thể thao và du lịch Thanh hóa đã công bố tuor du lịch ngược xuôi sông Mã. Và đơn vị chúng tôi được đảm nhiệm khai thác.

Hoang Long Tourism quan tâm

Hiện chưa có thành viên nào

Quan tâm Hoang Long Tourism

Hiện chưa có thành viên nào