Khách sạn thắm giáp cô tô

Điện thoại: 0853361093
Địa chỉ: Bãi tắm Hồng Vàn, Đồng Tiến, Cô Tô, Quảng Ninh, Việt Nam
Ý kiến phản hổi Liên hệ
#. Khách sạn bao gồm 24 phòng nghỉ trong đó có 17 phòng 2 giường và 7 phòng một giường